Akademik Günlük


Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Akademik e-Yayınlar: “Büyük Büyük Dev Açık Kütüphane Düşü”

(Ünak 2017  – Atılım Üniversitesi)


 

Ulusal Stratejiler Çerçevesinde Birlikte Çalışabilirlik Eylemlerinin Değerlendirilmesi

(DTCF Dergisi 2017)


Dijital Saklama ve Web Arşivleme

(ODTÜ Kütüphanesi Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 15 Aralık 2016)


Dijitalleşme mi? Dijitalleştirme mi?

(Bilkent Üniversitesi Kütüphanecilik Seminerleri 2015)

Sosyal Medyada Kurumsal Arşivleme Sorunu

(ÜNAK 2014)

Effect of ICT on Information Sharing in Enterprises

(ECKM 2014)