Lisansüstü Tezler


Prof. Dr. Özlem Gökkurt Demirtel’in danışmanı olduğu lisansüstü tezler.

Yürüttüğü Tezler
Türkiye’ de Bilim Dallarında Karşılaştırılmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması. Burcu Umut Zan. Doktora Tezi. 2012.
Bilim İnsanlarının Açık Erişimli Dergiler Konusundaki Bilinç ve Tutumları : Başkent Üniversitesi Örneği. Alper Odabaşoğlu. Yüksek Lisans Tezi. 2016
Açık Kaynak Kodlu Kütüphane Otomosyon Sistemlerinin Akademik Kütüphanelerde Kullanımı. Remzi Salihoğlu. Yüksek Lisans Tezi. 2012

Yürütülmekte Olan Tezler
Belge Yönetimi Uygulamalarının Performansa Dayalı Yönetim Anlayışına Katkısı. Fatih Şahin.