Akademik Sunumlar


Prof. Dr. Özlem Gökkurt Demirtel şimdiye kadar  30’dan fazla akademik sunum ve bildirisi yayınlamıştır, sıralı listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Akademik Sunumlar / Academic Presentations

“Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Akademik e- Yayınlar: ‘Büyük Büyük Dev Açık Kütüphane Düşü’”, Çağrılı Konuşmacı, Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi (ÜNAK 2017), Ankara, 12-14 Ekim 2017.

“Problem of social media archiving in institutions”, Demirtel H. ile. International Congress on Management of Cultural Heritage and Culture Memory Institutions (URLA 2014), Istanbul, Turkey, 17-20 Sep 2014.

“Effect of ICT on information sharing in enterprises: The case of Ministry of Development”, Demirtel H ile. 15th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2014), Santarem, Portugal, 4-5 Sep 2014

“Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development”, Demirtel H. ile. 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep 2013.

“Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media”, İşler, Keloğlu E.İ. ile. 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO) 5-9 September, 2013, Prague, Czech Republic.

“Collaboration Studies in Turkey: A comparison of Web of Knowledge With Scopus ”. Zan, B., Karasözen, B ile . 9th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics 14th COLLNET Meeting Proceedings, Tartu, Estonia. August 15 – 17. 89 -100s. 2013. “

“Information Access and Digital Library use in University Students’ Education: The Case of Ankara University”, Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012.

Developing Records Management Software Applications and managing Institutional Differences: A Comperative Study F. Özdemirci, T. Güvercin ile. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012.

“Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi B. Yalçınkaya- M. Torunlar ile.(e-BEYAS-M)", Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012.

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  F. Özdemirci - Z. Şen ile. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yayına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

“Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University”,. Özdemirci, F. M. A. Ünal ile. 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012

“Transition Process of E-records Management and Archiving System in Universities: Ankara University”F. Özdemirci ile. Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011, Kos, Greece, September 9 – October 3, 2011. In Integrated Information (IC-ININFO 2012), Kos, Greece, 147 – 150 .August 30 - September 3, 2011, Editors: G. A. Giannakopoulos, D. P. Sakas. Piraeus, Greece, Institute for the Dissemination of Arts and Science 2011“ Eseri görüntülemek için tıklayınız.

Collaboration Studies in Turkey: The Case of “Polymer Science”. B. Karasözen, B.U. Zan ile. 7. International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) & 12. COLLNET Meeting. September 20-23. İstanbul Bilgi University. İstanbul, Turkey, 2011.

“Elektronik Belge Paylaşımı” 25 Eylül 2010. Türkiye Bilişim Derneği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı. 22-25 Eylül. Rixos Grand, Ankara, 2010.

“Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği” F. Turan ile. XV. Türkiye İnternet Konferansı 2-4 Aralık. İTÜ, İstanbul, 2010.

“İşgücü Piyasasına Tek Noktadan Giriş Projesi” Kapsamında “Bilgi ve Bilime Dayalı Süreç Yönetimi ve Projelendirme” konulu kapanış konferansında “Hesap Verebilirlik ve Belgeye Dayalı Yönetim” konusunda Ankara Ticaret Odası (ATO)’nda yapılan davetli konuşma. 18 Ocak 2010.

Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

“Elektronik Belge Yönetimi” Türkiye Bilişim Derneği Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu-11 Kapsamında Yürütülen Çalışma Grubu Raporu Sunumu. 9-12 Nisan 2009.

“Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Özdemirci, F. ile. Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009.

“Open Access and Institutional Repositories”. 24 Mayıs . Nicolaus Copernicus University, Institute of Information Science and Book Studies, Torun-Poland. 2007

“An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata,” D. Atılgan ve S. Arslantekin ile. Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems InSCIT 2006 . Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006.

“Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. F. Turan ile. XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık. TOBB Üniversitesi, Ankara , 2006.

“Kurumsal Arşiv Yaratma” , ANKOS 6. Yıllık Toplantısı, B. Karasözen, C. Coşkun, İ. Holt ile. 2- 4 Haziran .18 Mart Üniversitesi Çanakkale, 2006.

“Açık Öğrenim Modeli: Halk Kütüphanelerinde Açık Arşiv Uygulamaları için Bir Öneri”. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV / Akademik Bilişim 9 – 11 Şubat. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006.

“Institutional Repository Movement in Turkey”, Poster. Akbayrak, E. H. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen, Y. Tonta ile birlikte. In Proceedings Open Scholarship. New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK), 2006.

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar. ANKOS Kontrol Listesi ve El Kitabı. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen ile. XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık . TOBB Üniversitesi, Ankara, 2006.

“Türkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. F. Turan ile. XI. Türkiye’de İnternet Konferansı 21 – 23 Aralık. TOBB Üniversitesi, Ankara , 2006.

“Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim”: Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21- 24 Aralık 2004 (The Saga of Librarianship International Symposium 21 – 24 October , 101 -110s., Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004.

“Toplumsal Bütünleşme ve Halk Kütüphaneleri ” 30 Mart – 4 Nisan, 40. Kütüphane Haftası Bilgi Erişim Merkezi Olarak Kütüphanelerin Yeniden İşlevlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü konulu panelde sunulan bildiri. Milli Kütüphane, Ankara, 2004.

“Yüklenmiş Verilerin Analizinde Kullanılabilecek Ölçümler ve Kullanıcı Merkezli Araştırma ile Desteklenmesi ”, Akademik Bilişim, Trabzon 2004 11-13 Şubat. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2004.

“Elektronik bilginin fiyat politikası: Ulusal bir model önerisi” Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını , 529-543s. , TKD, Ankara, 1999.

“Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) 24-34s. Trakya Üniversitesi, Edirne, 1999.

“Dolaşım (Circulation) İstatistikleri ve Kütüphanelerde Enformetrik Analizi: Düzenleme Politikaları ” TKD IFLA 1995’e Doğru Sempozyumu. 81-87s. TKD, Ankara, 1997.

“Atıf İndeksi (Citation Index)” Kütüphanecilikte Bilgi- Belge Sempozyumu Bildiriler 22-25 Eylül 1992. 123-128s. Milli Kütüphane, Ankara, 1994.

“Enformetri (Informetrics): Bir Deneme” Kütüphane Enformasyon Arsiv Alaninda Yeni Teknolojiler, TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri. 14 Ekim 1991. 215-253s. TKD Istanbul Şubesi, Ankara, 1991.