Projeler


Yurt Dışında Yürütülen Projeler

St.John's University

 

Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirtel 2001 – 2003 yılları arasında St. John’s University için geliştirilen ;

  • Irish Studies
  • Islamic Studies
  • Women’s Stuides

web sitelerinin tasarımı ve web içeriğinin yönetimine yönelik proje çalışmalarında bulunmuştur.

 

Yurt İçinde Yürütülen Projeler

 

    • (e-BEYAS-M) Projesi

ebeyas-kitap
Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme  Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M) Projesi  (TÜBİTAK-SOBAG-Proje No:110K592). (2011-2012)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

Destekleyen Kurumlar:

  • TÜBİTAK
  • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
  • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

 

Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Modellemesi Teknik Altyapı Projesi (BAP-Proje No:13A5358001). (Aralık 2013-Mart 2017)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

 

Ankara Üniversitesi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu: e-BEYAS Uygulaması, e-Arşivleme Sistemi Modellemesi (e-Arşiv-M) ve Dijitalleştirme Teknik Altyapı Projesi (BAP Proje No: 17A0649001) (Mayıs 2017-…)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

 
Diğer Projeler

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü Projesi;
Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü.Prof. Dr. Doğan. Atılgan - Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2004-2005

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Projesi;
Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması. Prof. Dr. Doğan Atılgan - Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2005-2006

 
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ankara Ticaret Odası.(ATO) Projeler ve AB Birimi Kurulum Çalışması. Gerekçelendirme, mevcut durum analizi ve değerlendirme raporu. Uğur Ersoy ile (2011)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. Belge /Evrak Yönetim Sistemi Yönergesi Projesi. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2011)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. Bilgi ve Belge İzleme Formları. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2011)

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Kurulumsal İyileştirme Çalışması. İnsan Kaynakları Verimliliği. İş Yükü Analizi Ön Çalışması: Kuramsal Arka Plan, MDA ve Öneriler Raporu. Uğur Ersoy ve Cansu Ekmekçi ile (2011)

Dicle Kalkınma Ajansı. MDA-Mevcut Durum Analizi. Kurumsal Geliştirme Eksenleri, Planlama Alt Yapısı. Uğur Ersoy ve Cansu Ekmekçi ile (2011)

Treysan. Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Planlama Çalışması. Gerekçelendirme, Mevcut Durum Analizi, Değerlendirme ve SWOT I Raporu. Uğur Ersoy ile (2011)

Treysan. Kurumsal Yapılanma ve Stratejik Planlama Çalışması. Kurumsal Arka Plan ve Gerekçelendirme Referans Dokümanı. Uğur Ersoy ile (2011)

Treysan. Kurumsal Performans Sistemi. Gelişme Eksenleri, Ölçme-Değerlendirme, KBF, Göstergeler ve Kurumsal Kariyer Planlama Raporu. Uğur Ersoy ile (2011)

Treysan. Kurumsal Stratejik Plan. Analiz, Değerlendirme ve 2011-2016 Eylem Planı Raporu. Uğur Ersoy ile (2011)

Ankara Ticaret Odası. Projeler ve AB Birimi Kurulum Çalışması. Birim Dokümantasyonu. Proje Hazırlama ve ATO Proje Başvuru Kılavuzu. Uğur Ersoy ile (2011)

Ankara Ticaret Odası. Proje Geliştirme ve AB Müdürlüğü Kurulum Çalışması. Müdürlük İşletim Sistemi. Uğur Ersoy ile (2011)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. SDP-Standart Dosya Planı Uygulama El Kitabı. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2010)

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Uluslararası Tarımsal İlişkiler ve Sivil Toplum İşbirliği Ağı (BT Altyapısı Geliştirme ) Projesi. İş Süreçleri Analiz ve Değerlendirme Raporu. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci ve Uğur Ersoy ile (2010)

Nilüfer Belediyesi BURSA. PEDSİP(Performans Değerlendirme Sistemi İyileştirme Projesi). Proje Sonuç ve Öneriler Raporu. Prof. Dr. Abdülkadir Varlıoğlu, Doç. Dr. Soner Yıldırım ve Uğur Ersoy ile (2009)